Informacije

Omega masne kiseline

Fascinantne činjenice o aktivnim tvarima i zdravlju

Omega masne kiseline

Omega masne kiseline nezasićene su masne kiseline. Prva dvostruka veza nalazi se na 3., 6. ili 9. atomu vodika na kraju lanca, po čemu masna kiselina dobiva ime kao omega-3, omega-6 ili omega-9 masna kiselina. Iako su im nazivi slični, funkcije u organizmu itekako se razlikuju.

Utjecaj na vaše zdravlje
Višestruko nezasićene masne kiseline utječu, iako na različit način, na vrijednosti masnoća u krvi. Omega-6 masne kiseline smanjuju razinu LDL-kolesterola. Taj LDL (Low Densitiy Lipoproteins) transportira kolesterol u stanice organizma i jedan je od glavnih rizičnih čimbenika za taloženje masti u krvnim žilama.

Omega-3 masne kiseline kao što su eikosapentaenoična kiselina i dokosaheksaenoična kiselina mogu smanjiti udio masti u krvi.

Omega-3 masne kiseline usto mogu ublažiti sklonost krvi zgrušavanju, čime se smanjuje rizik od bolesti srca, što je početkom 1970. primijećeno kod Eskima. Iz eikosapentaenoične kiseline stvara se tvar slična hormonu koja širi krvne žile i sprječava zgrušavanje. Dokosaheksaenoična kiselina važna je za funkciju mozga te mrežnice oka.

Za zdravlje je važan i odnos između omega-6 i omega-3 masnih kiselina jer obje skupine konkuriraju kao enzimi za izmjenu tvari. Pojednostavnjeno, mogućnost stvaranja eikosapentaenoične i dokosaheksaenoične kiseline veća je što je kvocijent manji. Budući da se iz omega-6 masnih kiselina stvaraju tvari koje potiču upalu, a iz omega-3 masnih kiselina tvari koje je sprječavaju, njihov ispravan odnos pospješuje zdravlje stanica. U našoj današnjoj prehrani njihov odnos često iznosi 20:1. Stručne udruge preporučuju odnos od 5:1.

Obitelj omega masnih kiselina nije potpuna bez omega-9 masne kiseline, tj. uljne kiseline. Nalazimo je prije svega u maslinovom ulju. I ova masna kiselina može doprinijeti zdravlju srca.

Dobro je znati
Ribu dijelimo na krtu i masnu. Krte ribe poput bakalara pohranjuju masnoće u svojoj jetri, dok je masne ribe poput lososa i tune pohranjuju u svojem mesu. Stoga riblji obrok s lososom ima gotovo deset puta više omega-3 masnih kiselina od filea bakalara.

U masnoće bogate omega-6 masnim kiselinama spadaju suncokretovo i kukuruzno ulje.